+36 20 555 1155

Általános Szerződési Feltételek

1, A SZERZŐDŐ FELEK:

bérbeadó Yes Autorent Autókölcsönző az alább felsorolt feltételekkel a saját és a partnerei gépjárműveit adja, illetve közvetíti ki bérbe. A Yes Autorent Autókölcsönző jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni, változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.

A Bérlő lehet természetes vagy jogi személy is, azonban a bérleti szerződés megkötése csak felelős természetes személy által történhet.

2, Megrendelés és foglalás:A végleges foglalás a foglalási díj megfizetésével történik. Ez történhet bankkártyás fizetéssel, készpénzzel, illetve átutalással.

A foglalás lemondása esetén a Bérlő által befizetett foglalási díj (10.000 Ft + ÁFA adminisztrációs költséggel csökkentve), a Bérlő Yes Autorent Autókölcsönzőnél vezetett bérleti egyenlegén jóváírásra kerül, és a fizetés időpontjától számított egy éven belül felhasználható.

- Amennyiben a Bérlő kiszállítást kér, és az előre egyeztetett időpontban a kiszállítási címen nem jelenik meg, vagy az autó átvételét a Yes Autorent Autókölcsönzőnek nem felróható okból kifolyólag megtagadja, a Yes Autorent Autókölcsönző érvényesíti vele szemben a kiszállítási díjat és a foglaló összegét.

- A Yes Autorent Autókölcsönző az igényelt kategóriára vállal kötelezettségeta megrendeléskor, de természetesen mindent megtesz, hogy a Bérlő az általa igényelt típust kapja meg az autóbérlés során. Amennyiben a megrendelt autó átadása nem lehetséges, úgy azonos kategóriájú autót biztosít a Bérlő számára. Amennyiben azonos kategóriában nem tud autót biztosítani, akkor a helyettesítő jármű csak magasabb kategória lehet, és azt a Yes Autorent Autókölcsönző az eredetileg a rendelésben visszaigazolt kategória árában köteles átadni.

A foglalási díj összege a foglalás időpontja és az autóbérlés kezdete közötti napok számától függ.

Amennyiben ez az idő több mint 15 nap, akkor a foglalási díj a bruttó bérleti díj 30%-a, de minimum 10.000 Ft.

Amennyiben a foglalás 15 napon belül történik, úgy a foglalás feltétele a teljes bérleti díj levonása.

Az ügyfél hibájából meghíúsult kiszállítás esetén az autókölcsönző jogosult Budapest területén 30.000 Ft + Áfa, Budapest közigazgatási határán kívül 30.000 Ft + Áfa, emellett 200 Ft/km díjat felszámítani.

3, A bérlet időtartama:

- A bérleti megállapodás minden esetben határozott időtartamú.

-A bérlet időtartamának minimális alapegysége 24 óra, azaz 1 nap.

- Idő előtti leadás:

A gépjármű a bérleti idő lejárata előtti visszaadása esetén a Yes Autorent Autókölcsönző bérleti díjat vagy egyéb díjat nem térít vissza. A kifizetett, de fel nem használt bérleti díjak a Bérlő Yes Autorent Autókölcsönzőnél vezetett bérleti egyenlegén jóváírásra kerülnek, és a fizetés időpontját követő egy éven belül felhasználhatóak. A kiszámlázott de meg nem fizetett díjat a bérlő köteles megfizetni. Az így befolyt bérleti díj egy éven belül felhasználható autóbérlésre.

- Hosszabbítás:

Az autókölcsönzés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Yes Autorent Autókölcsönző munkatársának előzetes hozzájárulásával lehetséges. Autóbérlés hosszabbítása esetén a hosszabbított időszakra vonatkozó bérleti díj a bérlet megkezdésekor érvényben lévő díjak alapján kerül meghatározásra. Kevesebb, mint egy nap hosszabbítás esetén a hosszabbítás ára:

- 3 órát meg nem haladó hosszabbítás esetén nincs plusz díjazás

- 3-6 óra hosszabbítás esetén fél nap kerül felszámolásra a bérleti szerződésben rögzített napi díjat figyelembe véve

- 6 óránál több (de 1 napnál kevesebb) hosszabbítás esetén egy teljes nap kerül felszámolásra a bérleti szerződésben rögzített napi díjat figyelembe véve.

- Késedelmes leadás:

Amennyiben a Yes Autorent Autókölcsönző nem járul hozzá a bérleti időszak meghosszabbításához, de a Bérlő a járművet mégis késedelmesen adja le, úgy a Yes Autorent Autókölcsönző pótdíjat számíthat fel. A pótdíj mértéke minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan 4.000 Ft + ÁFA. A pótdíj a bérleti díjon felül értendő.

4, A bérlés feltételei:

- Személyazonosító igazolványok: Az autóbérlés feltétele a Bérlő érvényes és eredeti okmányainak bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártyával vagy útlevél).

Érvényes jogosítvány, amely legalább egy éve kiállításra került és érvényes még legalább a tervezett bérleti időszak végéig.

Másolat készítése: A Bérlő hozzájárul, hogy a Yes Autorent Autókölcsönző az iratairól másolatot készítsen és azokat megőrizze. A Yes Autorent Autókölcsönző a tudomására jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli.

- Amennyiben a Bérlő jogosítványa a 1969-es bécsi egyezményben szereplő országok listáján nem szerepel, illetve a jogosítvány kibocsátója nem EU tagállam, az autóbérléshez nemzetközi jogosítvány szükséges. Igény esetén a Yes Autorent Autókölcsönző munkatársai tájékoztatást adnak az aktuális listáról.

A Fedezet. A Yes Autorent Autókölcsönző minden esetben fedezetet kér a Bérlőtől, amelynek értéke autó típusonként változó, annak értékéhez igazodó.

A fedezet (kaució) foglalásának módja, kezelése:

- Bankkártyán, amely lehetőleg dombornyomott, és az autóbérleti időszak végétől még legalább hat hónapig érvényes, illetve készpénzben.

A kaució foglalása esetében az összeget a bérlő számlájára terheljük illetve a bérlő készpénzben lehelyezheti, és a bérlet végétől számított 30 napig visszatartjuk. A 30 nap leteltével az összeget visszautaljuk a bérlő számlájára.

- A Bérlő köteles meggyőződni arról, hogy a bankkártyán érvényben lévő napi limit nem alacsonyabb, mint a kaució összege.

Amennyiben a kaució zárolása a Yes Autorent Autókölcsönzőn kívül álló okok miatt sikertelen, úgy a Yes Autorent Autókölcsönző jogosult a foglalási és kiszállítási díjat a Bérlővel szemben érvényesíteni.

A bankkártya tulajdonosnak minden esetben jelen kell lennie és aláírásával hitelesítenie kell a bérleti megállapodást.

- A kaució elengedése a bankkártyás foglalás esetén „eladás, előengedélyezés után" tranzakcióval történik.

A kaució funkciója, hogy az esetlegesen utólag fizetendő díjak, (km díj, hosszabbítás), hiányosságok (tankolás, takarítás), illetve kár esetén annak megtérítésére is szolgál. Ezenkívül a ki nem fizetett bérleti díjak kiegyenlítésére is szolgál. A Bérlő (kártyabirtokos) tudomásul veszi, hogy vitás esetben a Yes Autorent Autókölcsönző a kauciót csak a jogviták teljes és jogerős, illetve végrehajtható tisztázódásakor engedi el. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre a kaució, a Yes Autorent Autókölcsönző elállhat a bérleti szerződéstől, megtagadhatja a bérautó átadását, illetve visszaveheti az átadott bérautót.

- Kárt követő további bérlés esetén kaució feltöltés szükséges.

6, A bérleti díj tartalma

Az autóbérlés díja az alábbiakat tartalmazza:
- A kötelező gépjármű felelősség biztosítás
- A casco biztosítás (autóként változó önrésszel)
- 300 km szabad futás („napi" bérleti díj alkalmazása esetén)
- A havi bérleti díj 3500 km ingyenes futást tartalmaz
- A többletkilométer díja economy kategóriánál 29 Ft/km, family  kategóriánál 69 Ft/km, prémium kategóriás autóknál pedig 89 Ft/km
- A gépkocsi szervizelése, javítása, kenőanyagok utántöltése
- A szezonnak megfelelő gumiabroncs biztosítása
- 24 órás assistance
- Szükség esetén csereautó biztosítása
- Másodsofőr díjmentes lehetősége
- Korlátlan számú határátlépés az Európai Unió országaiba, és Horvátországba.

Nem tartalma az autóbérleti díjnak:

- Az üzemanyag költsége
- Parkolási és komp díjak
- Autópálya használati díjak
- Illetve semmilyen olyan egyéb költség, amely nem része az alapszolgáltatásnak

A bérleti és egyéb feltüntetett díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

7, Fizetés

- Az autóbérlés díja minden esetben előre fizetendő.

- Az autóbérlés díjának megfizetése történhet készpénzben, bankkártyával, illetve átutalással, a Yes Autorent bankszámlájára.

- Az autóbérlés díjának átutalással történő megfizetése esetén a Yes Autorent Autókölcsönző jogosult megtagadni a bérautó átadását az átutalás beérkezéséig.

- A 30 napot meghaladó bérlet esetén az autóbérlés díjának megfizetése havonta előre esedékes. Teljesített fizetésnek a készpénzfizetés vagy a Yes Autorent Autókölcsönző bankszámláján megjelenő, azonosított jóváírást kell tekinteni. Amennyiben a Bérlő a bérleti díjat nem fizeti meg határidőre, a Yes Autorent Autókölcsönző jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondani és a bérelt gépjárművet elszállítani. Az elmaradt összegek behajtásáról és a gépjármű visszaszármaztatásával kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli. Fizetési késedelem esetén a bérleti díj összegén felül a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat illeti meg a Yes Autorent Autókölcsönzőt.

8, Bankkártyával történő fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

9, Számlázás

- A  Yes Autorent a jogszabályoknak megfelelően köteles számlát kiállítani minden pénzmozgásról.

- A számla minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).

- Számlázással kapcsolatos számviteli panaszok csak a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogadhatók el.

- A számla kiállítási adatait a Bérlő köteles előre, még bármilyen pénzmozgás előtt jelezni, ellenkező esetben a foglaló, előleg, egyéb előre levont vagy átutalt összeg esetén a számla a természetes személy nevére kerül kiállításra.

10, Kedvezmények, és akciók:

- A Yes Autorent Autókölcsönző által alkalmazott kedvezmények és akciók meghatározott időtartam alatt, amennyiben nincs ilyen meghatározva, akkor minden esetben visszavonásig érvényesek.

- A kedvezmények kizárólag abban az esetben adódnak össze, ha erre az akció/kedvezmény leírásában a Yes Autorent Autókölcsönző külön felhívja a figyelmet.

- A Yes Autorent Autókölcsönző – meghatározott feltételek mellett - lehetőséget ad kedvezményes kuponok vásárlására. A kedvezményes kuponokkal egy bizonyos időszakban az autókölcsönzés kifizethető, azonban a kuponokkal fizetett összegrész után további kuponvásárlási lehetőség nem áll fenn.

Idegen Kupon (Voucher): A Yes Autorent Autókölcsönző együttműködő partnerei által kiállított kuponok felhasználása csak a kuponon feltüntetett partnernél lehetséges.

- Idegen kedvezménykártyák: A Yes Autorent Autókölcsönző időszakosan több kedvezménykártyát is elfogad. Ezek felhasználása esetén a kedvezmények nem adódnak össze.

- Partner kedvezmény kártyák: A Yes Autorent Autókölcsönző együttműködő partnereinél (szervizek, éttermek, szállodák) kedvezményes autóbérlésre jogosító kártyákat helyez el. A kedvezmény kizárólag az autóbérlés díjára vonatkozik. A kedvezmény a prémium kategóriájú autókra nem érvényes. A kedvezmény érvényesítésének feltétele az egyszeri kedvezményre jogosító kártya átadása.

11, Az autó átadása, és visszavétele:

- A gépjármű az átadás időpontjában rögzített állapotban kell, hogy visszaadásra kerüljön.

- A nyitó kilométeróra állást és az autó állapotát felek a gépkocsi átadásakor és visszavételekor az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

- A gépjármű szennyezett állapotban történő visszaadása esetén a Yes Autorent Autókölcsönző 5.000 Ft - 10.000 Ft mosási, és 5.000 - 10.000 Ft belső takarítási költséget számít fel, de amennyiben a szennyezés eltávolítása többletköltséggel jár (kárpittisztítás, műanyagápolás, polírozás), annak megfizetése is a Bérlőt terheli. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Yes Autorent Autókölcsönző által rendelkezésére bocsátott autókban tilos a dohányzás. Amennyiben a Bérlő vagy utasa dohányzik a járműben, úgy a Yes Autorent Autókölcsönző pótdíj felszámítására jogosult a szennyeződés mértékétől függően 80.000 Ft-ig terjedően. Az autót kizárólag személyek, és a személyek csomagjainak szállítására szabad használni. Tilos minden más jellegű szállítási tevékenység (például élőállat, vagy építési törmelék). Amennyiben a tiltott dolgok szállítása történik, úgy az eredeti helyzet visszaállításának teljes költsége a bérlőt terheli.

- A gépjármű tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra, és ugyanígy tele tankkal kell, hogy visszaadásra kerüljön. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a bérlőnek a tankolási díjon felül 2.000 Ft + ÁFA ügyintézési díjat is meg kell  fizetnie.

- A bérelt gépkocsit tilos használni a kenőolajok elfolyása vagy hűtőfolyadék befagyása, elfolyása esetén. Tilos továbbá bármely folyadék engedély nélküli utántöltése, az ablakmosó folyadék kivételével.

- A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a járművel nem ér vissza az autóbérlés során megadott időpontra, és a bérbeadó illetve a Yes Autorent Autókölcsönző képviselője nem járul hozzá a hosszabbításhoz, úgy a hat órát meghaladó késedelem estén rendőrségi feljelentést tehet és az autóra nemzetközi körözést adathat ki.

- A Bérlő tudomásul veszi, hogy késés esetén a Yes Autorent Autókölcsönző késedelmi díjat számít fel, amelynek mértéke: 4.000 Ft + ÁFA/óra. A pótdíj a bérleti díjon felül kerül felszámításra. Amennyiben a visszaérkezés munkaidőn kívül történik, úgy a késedelmi díjon felül további 10.000 Ft + ÁFA késedelmi kötbér kerül felszámításra.

- A Bérlő egy hónapnál hosszabb időtartamú autóbérlés esetén köteles a gépjárművet havonta - közösen egyeztetett időpontban - egy alkalommal bemutatni a Bérlő telephelyén a Yes Autorent Autókölcsönző által meghatalmazott személy részére.

12, Felelősség:

- A Bérlő határozott időtartamra (az autó átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül. Amennyiben a Bérlő jogi személy, úgy legalább egy természetes személynek meghatározásra kell kerülnie, aki készfizető kezességet és felelősséget vállal a bérlet időtartama alatt keletkezett károkért, esetlegesen elkövetett szabálysértésekért.

- A Bérlő tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag a meghatalmazásban feltüntetett személyek vezethetik az autót.

- A bérelt gépkocsit tilos az autóbérlés időszaka alatt nem rendeltetésszerűen használni, különösen vontatásra, üzletszerű személyszállításra, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni, valamint tilos a gépjármű további bérbeadása.

- Ha az autókölcsönzés időszaka alatt olyan kifizetési kötelezettség keletkezik a gépjárművel kapcsolatban (pl. parkolási bírság, autópálya matrica hiánya, elrejtett kár, egyéb hiányosság), amelyről a bérbeadó az autó visszavételekor nem szerez tudomást, ilyen esetekben jogosult a kár, ill. a büntetések teljes összegét, az autóbérlet lezárását követő 6 hónapon belül a bérlő, vagy az érte a bankkártyával felelősséget vállaló személy bankszámlájáról inkasszózni. Ehhez a bérlő (bankkártya tulajdonos) a szerződés aláírásával hozzájárul. --- Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt olyan kifizetési kötelezettség keletkezik a gépjárművel kapcsolatban (pl. autópálya matrica hiánya, parkolási bírság, elrejtett kár, egyéb hiányosság), amelyről a Yes Autorent Autókölcsönző az autó visszavételekor nem szerez tudomást, a Yes Autorent Autókölcsönző jogosult inkasszózni a kár, illetve a büntetések teljes összegét az autóbérlés lezárását követő 6 hónapon belül a Bérlő, vagy az érte a bankkártyával felelősséget vállaló személy bankszámlájáról. Ehhez a Bérlő (bankkártya tulajdonos) a szerződés aláírásával hozzájárul.

- A Yes Autorent Autókölcsönző jogosult 4.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat felszámítani minden egyes utólag felszámolt tételnél.

- A Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárműben vagy a gépjárművel okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl. alkoholos befolyásoltság).

- A Bérlő kár esetén önrész kifizetésére kötelezi magát, mely alapesetben 10%, de minimum 100.000 Ft. Az önrész összege ettől eltérhet. Ilyen esetekben a Yes Autorent Autókölcsönző erről előzetesen tájékoztatja az ügyfelet.

- Amennyiben a kár - biztosítási szempontból - nem minősül biztosítási eseménynek, különös tekintettel a sikkasztás esetére, a Bérlő köteles megtéríteni a kárt a Yes Autorent Autókölcsönző részére.

- Abban az esetben, ha baleset esetén egy másik jármű volt a károkozó, és az idegen gépjármű felelősségbiztosítása teljes mértékben fedezi a kárt, úgy önrész nem kerül levonásra. Azonban ebben az esetben csak abban az esetben kerül sor a kaució feloldására, ha a károkozó biztosítója kifizette a kár összegét.

- Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani a Yes Autorent Autókölcsönző részére, ami a biztosítási ügyintézéshez elengedhetetlenül szükséges.

- A Bérlő az autóbérlés során köteles a gépkocsi kulcsát és forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és a forgalmi engedélyt nem tudja a Yes Autorent Autókölcsönző átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során fény derül rá, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító nem téríti a kárt, úgy a Bérlő köteles az autó teljes értékét megtéríteni.

- Választható Full Casco opció: a Bérlőnek lehetősége van egyes típusok esetén a biztosítási önrészt adott összeg ellenében megváltani. Ilyen esetben egy TÖRÉSKÁR esetén a biztosítási önrész megfizetésétől a Bérlő mentesül. Lopás- és totálkár, valamint gumidefekt és felni sérülésére a Full Casco opció nem érvényes. Az önrész megváltás csak egy kár rendezésére vonatkozik. Bizonyos esetekben a Yes Autorent Autókölcsönző a Full Casco opció igénybevételét jogosult megtagadni a Bérlőtől.

- Amennyiben a bérlet időtartama alatt a járművel bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, a Yes Autorent Autókölcsönző a kaució összegét az eljárás végéig visszatarthatja, és az eljárás miatt felmerülő költségeket akár a kaució mértékén felül is, a Bérlőre terheli.

- A Bérlő az autóval külföldre utazhat, azonban a gépjárművet kizárólag az Európai Unió területén használhatja. Amennyiben az autóval az Európai Unió határán kívül utaznak a Bérlő 3.000 EUR bírság fizetésére köteles. A bérelt gépkocsit tilos az autókölcsönzés időszaka alatt a Yes Autorent Autókölcsönző külön engedélye nélkül casco biztosítás fedezetébe be nem vont országba vinni. A casco által fedezett országok listájáról külön kérésre a Yes Autorent Autókölcsönző részletes tájékoztatót ad.

- A Yes Autorent Autókölcsönző kizárja felelősségét azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik. Meghibásodás esetén a Yes Autorent Autókölcsönző egy napi szállásköltséget (legfeljebb 50 EUR-nak megfelelő összegig) és egy napra szóló napidíjat (legfeljebb 25 EUR-nak megfelelő összegig) térít Bérlő közvetlen kárainak fedezésére.

13, Rendkívüli események:

- Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt bármilyen rendkívüli esemény (meghibásodás, baleset) történik, arról a Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Yes Autorent Autókölcsönző 24 órás ügyfélszolgálatát a +36 20 555 11 55 telefonszámon.

- Amennyiben szerviz, illetve javítás, vagy bármely egyéb olyan költség merül fel, amit a Bérlő érvényesíteni akar a Yes Autorent Autókölcsönző felé, arra csak abban az esetben jogosult, ha az adott dologhoz, eseményhez (mint pl. szerviz, autómentő, alkatrészvásárlás) a Yes Autorent Autókölcsönző munkatársa előzetesen írásban hozzájárul.Ennek elmulasztása esetén az esetleges javítási, vagy ezzel kapcsolatos költségek megfizetését a Yes Autorent Autókölcsönző megtagadhatja.

- A Bérlő köteles megtéríteni a Yes Autorent Autókölcsönző kárát, amennyiben a gépkocsival átadott felszerelések vagy a gépjármű okmányainak pótlása szükséges.

14, Jogviták:

A Felek jogviták esetére a Budapest II.-III. kerületi bíróság illetékességét jelölik ki.

15, Érvényesség:

Az Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek.

SHORT TERM RENTS

LONG TERM RENTS

CALL US!

(+36 20 555 1155)

WRITE US!

MAP

 

FAQ